privacypolicyNL

Privacy statement

CEVA Benelux is onderdeel van CEVA Logistics, een wereldspeler in logistiek met meer dan 56000 medewerkers op meer dan 750 locaties. In de Benelux zijn ruim 3500 medewerkers werkzaam op 30 verschillende locaties.

Wij vinden het recht op privacy belangrijk; privacy van onze sollicitanten, privacy van onze werknemers, van onze klanten, van onze leveranciers, van onze andere zakelijke contacten. Privacy betekent voor ons: respectvol omgaan met persoonsgegevens. Wij leggen de lat hoog en verwachten dit van al onze medewerkers, iedere dag opnieuw. Door dit continu te bewijzen verdienen wij vertrouwen. En vertrouwen is voor ons een ‘license to operate’.

Als organisatie hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig om u mee te kunnen nemen in de Werving & Selectie procedure. U kunt er van op aan dat bij de verwerking van uw persoonsgegevens uw privacy voorop staat.

Zo beloven wij:

 • zorgvuldig te zijn met uw persoonsgegevens; u kunt er op rekenen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet;
 • alleen die persoonsgegevens van u te verwerken die noodzakelijk zijn om ons werk te kunnen doen;
 • uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan wettelijk is toegestaan; en
 • uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij van u verwerken in het kader van uw sollicitatieprocedure. Het statement geldt voor alle sollicitanten van CEVA Logistics in de Benelux.

2. Basis voor verwerking:

Ten behoeve van het aannemen van personeel, om mensen extern die werkzoekend zijn op de arbeidsmarkt in de Benelux, de mogelijkheid te bieden om voor CEVA Logistics te komen werken.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

CEVA Logistics Head office BV, CEVA Logistics Netherlands BV, CEVA Freight Holland BV, CEVA Freight Belgium NV, CEVA Ground Europe BVBA, CEVA Logistics Belgium NV

3. Waar worden uw gegevens opgeslagen:

 • CONNEXYS Holding B.V.
  K.P. van der Mandelelaan 68-70
  3062 MB Rotterdam
 • CONNEXYS B.V.
  K.P. van der Mandelelaan 68-70
  3062 MB Rotterdam
   
 • Total Resource Solutions B.V.
  K.P. van der Mandelelaan 68-70
  3062 MB Rotterdam

4. Wie zijn de betrokkenen:
Iedereen die een sollicitatie indient bij CEVA Logistics in de Benelux.

5. Overzicht van de belangrijkste verwerkingen

De verwerking van uw persoonsgegevens zijn van toepassing bij werving & selectie. De gegevens die we van u nodig hebben zijn:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Werkverleden;
 • Opleidingsverleden;
 • Overige informatie zoals vermeld in een Curriculum Vitae en Motivatiebrief.

Wij gebruiken hiervoor diverse goed beveiligde systemen en houden ons aan de wettelijke bepaalde bewaartermijnen.

6. Hoe worden uw gegevens binnen CEVA Logistics gedeeld?

 • Uw gegevens worden opgeslagen in ons Werving & Selectie systeem. Deze gegevens zijn gebaseerd op de informatie in uw cv, motivatiebrief en eventueel ingevuld assessment.
 • Via dit systeem zullen we uw cv eventueel voordragen aan de collega’s die betrokken zijn bij het sollicitatieproces. Zij kunnen uw gegevens gedurende de gehele sollicitatieprocedure inzien via het systeem. Deze periode eindigt binnen 4 weken na afronding van de vacature;
 • Uw cv zal eventueel geprint worden ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek en voor gebruik tijdens het sollicitatieproces. Na de sollicitatieprocedure vernietigen wij de uitgeprinte versies.
 • Gegevens worden gedurende een vooraf vastgestelde periode gebruikt, afhankelijk van uw voorkeur;
  • 1 jaar na afsluiting van de procedure. We gebruiken uw gegevens om bij toekomstige vacatures te kijken of er aansluiting is bij de vacature. Binnen een jaar ontvangt u een automatische mail met daarin de vraag of we uw gegevens in het systeem mogen bewaren. Wanneer u hier niet mee akkoord gaan zullen we uw gegevens anonimiseren.
  • 4 weken na afsluiting van de procedure. Wij gebruiken uw gegevens alleen bij de huidige vacature. Uw gegevens worden geanonimiseerd binnen 4 weken na afronding van de procedure.
 • Bij eventuele indiensttreding zullen uw gegevens doorgestuurd worden naar onze HR afdeling waar deze in uw dossier opgeslagen zullen worden;
 • Uw gegevens zullen geanonimiseerd gebruikt worden voor rapportage doeleinden.

7. Delen van uw gegevens met derden.

Derden die eventueel toegang kunnen hebben tot de Persoonsgegevens, worden beperkt tot diegene die betrokken zijn met de uitoefening van de dienstverlening. In het geval van Werving & Selectie betreft ditde beheerder van ons Werving & Selectie Application Tracking System.

Incidenteel kan het voorkomen dat informatie moet worden gedeeld aan collega’s buiten de EU/EER, waarvoor de collega geen toegang heeft tot het systeem. In dit geval zal de betrokken Recruiter het CV en brief per mail doorsturen. Ditzelfde proces wordt gevolgd, indien een externe partij (bijvoorbeeld klant van CEVA Logistics), betrokken is in het recruitment proces. Een externe krijgt geen toegang tot het systeem, maar zal de CV/brief doorgestuurd krijgen na het verzoek en toestemming van de kandidaat. Dit zal alleen gebeuren indien er toestemming is gegeven door de sollicitant.

8. Uw rechten.

In het kader van de GDPR hebben de betrokkenen de volgende rechten tav hun Persoonsgegevens:

 • 1)     Recht van inzage
 • 2)     Recht op rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens
 • 3)     Recht op gegevenswissing (“Recht om vergeten te worden”)
 • 4)     Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens te uiten bij een officiële autoriteit. Als u in België werkt is dat de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) en als u in Nederland werkt is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

9. Contact

Heeft u vragen over ons privacy beleid, bel dan naar het Benelux Center of Services +31 345 545 352.