04 april 2019

Tijdens het Traineeship op CEVA Safari?! Hoe zit dat precies?

Gedurende de eerste acht maanden van het traineeship ga je iedere maand samen met de andere trainees op safari. Dit betekent dat je een bezoek brengt aan één van de locaties in de Benelux. Het doel van een safari is kennismaken met de organisatie en mensen op verschillende vestigingen leren kennen. Tot nu toe zijn we in Born, Venray, Eindhoven, Heerlen en Rotterdam geweest. De sites in België staan nog op de planning.

Meestal begint zo’n safari met een presentatie van de sitemanager over de locatie. Informatie over onder andere de klanten, artikelen en oppervlak komt aan bod. Daarna gaan we snel een kijkje nemen in het Warehouse waar we een opdracht meekrijgen om uit te werken. Voorbeeld van een opdracht kan zijn: het analyseren van een specifiek onderdeel van de operatie en het aandragen van verbetervoorstellen. Het leuke aan deze safari’s is dat deze vaak leiden tot interessante discussies. Als trainees bekijken wij het vanuit een ander perspectief dan de CEVA-medewerkers die al langere tijd bij de organisatie werkzaam zijn.

Uiteraard zijn er binnen CEVA niet alleen warehouseomgevingen. Zo zijn we bijvoorbeeld in Rotterdam op bezoek geweest bij de Tweede Maasvlakte om kennis te maken met de Ocean tak. Uitdagend aan deze safari’s is dat de invulling verzorgd wordt door de trainees zelf en je dus je ‘regel skills’ goed kunt inzetten om een leuke dag te organiseren!

"Nieuwe uitdagingen aangaan met vallen en opstaan, dat is wat je uiteindelijk persoonlijk verder brengt en dat kan én mag bij CEVA Logistics!"

Na de lunch is het tijd voor een stuk persoonlijke ontwikkeling door middel van intervisie. Alle trainees hebben zich voorbereid op deze intervisie door een casus in te brengen, een lastige situatie die zich heeft voorgedaan in de afgelopen maand binnen CEVA. Door elkaar vragen te stellen, trigger je elkaar om goed na te denken en kritisch te kijken naar je eigen aanpak. De mede trainees bespreken deze situatie in vijf minuten waarbij jijzelf alleen maar mag luisteren. Een soort ‘roddel moment’ over jouw situatie waarbij je handige tips kunt opdoen voor de toekomst. De intervisie is daarnaast vooral een moment om stil te staan bij wat je geleerd hebt afgelopen maand.

De safari’s hebben mij een duidelijk beeld gegeven van de gehele organisatie. Je maakt kennis met verschillende takken binnen CEVA en ziet de verscheidenheid aan klanten, producten en cultuurverschillen binnen vestigingen. Er is altijd wel iets dat je kunt meenemen in kennis en kan toepassen tijdens je werkzaamheden als Trainee. Dat maakt het Traineeship bijzonder, jouw ontwikkeling staat hier centraal.

Nieuwe uitdagingen aangaan met vallen en opstaan, dat is wat je uiteindelijk persoonlijk verder brengt en dat kan én mag bij CEVA Logistics!

Geschreven door: Marijn Gelders – Management Trainee bij CEVA Logistics.

Solliciteren?!

Meer weten?!