Samen Slim Logistiek Vooruit: onderwijs en bedrijfsleven om de tafel

15 mei 2018

Tijdens de Dag van de Logistiek hebben bezoekers kunnen ervaren wat de transport- en logistiek te bieden heeft. En dat is hard nodig ook! Summa en een aantal belanghebbende partners, waaronder CEVA Logistics, organiseerden deze dag om de instroom van medewerkers en studenten in de sector te stimuleren. De branche roept namelijk om meer en goed opgeleid personeel en de vraag naar mbo’ers en hbo’ers stijgt.

De logistiek is voor veel jongeren een onbekende wereld en er is vaak te weinig aandacht voor de sector. Het wordt tijd voor een andere aanpak. Vertegenwoordigers van bedrijven, de provinciale overheid en het onderwijs sloten de Dag van de Logistiek daarom af met een interessant symposium. De hamvraag: hoe maken we meer jongeren en zij-instromers enthousiast voor een baan in de logistiek?

“Deze regio is niet de grootste in transport en logistiek, maar wel een van de sterkst groeiende.” – Wim Bens, landelijk coördinator KennisDC Logistiek

Mbo beter op de kaart

Investeren in de ontwikkeling van medewerkers is geen vaste waarde in veel logistieke bedrijven. Het is voor logistiek medewerkers belangrijk om een leven lang te leren. Fysiek zwaar werk kun je immers niet je hele leven volhouden. Door werknemers te boeien en binden beschikken bedrijven op de lange termijn ook over voldoende personeel. Werkgevers in de sector worden zich hier steeds bewuster van. Maar ze voelen nu al de druk: het wordt steeds moeilijker om voldoende leidinggevenden te vinden en er is een groot tekort aan teamleiders en supervisors. Hbo’ers lijken niet op zoek te zijn naar een baan als leidinggevende en stellen andere prioriteiten. Om ook in de toekomst over voldoende goed opgeleid personeel te kunnen beschikken moeten het onderwijs en het bedrijfsleven beter gaan samenwerken. Dit vraagt ook om investering in het opleiden van nieuw én huidig personeel. Scholen en het werkveld kunnen samen zorgen dat de sector nog meer aan het voetlicht komt. Door de instroom van Summa Transport & Logistiek en het scholen van huidige logistiek professionals te bevorderen kunnen we beter voldoen aan de stijgende vraag.

“We hebben binnen de sector de laatste jaren te weinig aandacht besteed aan de mbo-studenten. Het is hoog tijd dat dit nu weer op de kaart staat.” – Ralf de Wit, vicepresident HR Benelux bij CEVA Logistics

Geen concurrentie, maar samenwerking

Voordat de brug tussen bedrijfsleven en het mbo-onderwijs kan worden geslagen, moet eerst de samenwerking tussen bedrijven binnen de sector op gang komen. Voor personeel zijn we afhankelijk van een gezonde leerlingenstroom, maar veel bedrijven kijken niet verder dan hun neus lang is. Bedrijven kapen eerder personeel weg bij anderen dan dat ze zorgen voor een nieuwe instroom van vakmensen. Ook Summa constateert dat bij bedrijven een cultuurverandering plaats moet vinden. De bedrijven denken nog te veel in het oude stramien en verouderde functies. Maar jongeren die nu voor deze sector kiezen blijven niet 40 jaar bij dezelfde werkgever, zoals vroeger wel het geval was. Dat betekent dat de functieprofielen moeten worden aangepast. Bovendien moet de concurrentie vervagen, zodat bedrijven met elkaar mee gaan denken.

“Wij hebben als Summa Transport & Logistiek geweldige potentie om te groeien. Daarbij hebben we hulp nodig van bedrijven in de regio. Het is een spannende sector, er gebeurt veel. En dat past bij de uitdagingen die studenten zoeken.” – Antoine Wintels, Voorzitter College van Bestuur bij Summa

Veel kansen in de sector

Laten we vooral niet vergeten dat de transport- en logistieksector veel te bieden heeft! Zelfs met een praktijkgerichte opleiding, of zonder opleiding, kun je veel bereiken in deze sector. “Ouders willen vaak dat hun kind een zo hoog mogelijke theoretische opleiding volgt. Maar wij vinden dat jongeren die praktisch zijn ingesteld gewoon moeten kunnen kiezen voor een opleiding op mbo-niveau”, legt Caroline Blom, beleidsadviseur bij Transport en Logistiek Nederland, uit. Vervolgens kunnen deze leerlingen al werkend hogerop komen vanwege de grote hoeveelheid doorgroeimogelijkheden en het grote aanbod aan banen. De branche is bovendien heel breed met veel variatie: van planning tot expeditie.

“Iedereen vindt het gewoon dat een pakketje bij je thuis wordt afgeleverd, maar wat tussen het moment van bestellen en het moment van bezorgen gebeurt is een wonder!” – Maarten Beijerinck, regiomanager bij CEVA Logistics


De eerste stap naar een samenwerking in de regio is gezet met de RIF-aanvraag van Summa Transport & Logistiek en verschillende bedrijven uit de sector. Een onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een hybride onderwijsconcept, waarin studenten aan de slag gaan met opdrachten die vanuit bedrijven worden aangeleverd. Bij het uitvoeren van de opdrachten worden ze begeleid door mensen uit het bedrijf. Bovendien ontwikkelt Summa samen met Fontys een logistieke associate degree, een tweejarige deeltijd hbo-opleiding, die bij Summa wordt aangeboden. Henriette de Haas, directeur van de opleiding, beaamt de noodzaak van samenwerking: “We hebben bedrijven nodig voor stageplekken, hybride onderwijs en begeleiding van studenten door het bedrijfsleven op school. We willen inspelen op de groeiende vraag naar mbo-niveau 4-studenten.”

Bron: Dag van de Logistiek

Denise Schuurman

  • People Development & Communications Officer